Program Opiekun

Program Opiekun z Rehabilitacją

Rehabilitacja
(oprócz sobót, niedziel i świąt):

30 minut indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie

Program Kompleksowy Opiekun z Rehabilitacją

Rehabilitacja
(oprócz sobót, niedziel i świąt):

2 x 30 minut indywidualnej terapii z fizjoterapeutą dziennie